piyik numpang mejeng
baru dapat Blackthroat dan mozambik muda, keduanya jinak, masih ngriwik pelan, mudah-mudahan jantan semua
...